Primaria Corni

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Acasă Anunturi achizitii Anunt - achizitie publica - Modernizare drum satesc - DS 56 Cimitir sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani

Anunt - achizitie publica - Modernizare drum satesc - DS 56 Cimitir sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani

Email Imprimare PDF

COMUNA CORNI – JUDEŢUL BOTOŞANI, cu sediul sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani, Tel: +40 231588110, fax. +40 231588370, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , în calitate de autoritate contractantă, vă invită ca, în calitate de operatori economic interesat să depuneţi oferta, la modalitatea de achiziţie prin „Cumpărare directa” din catalogul electronic de produse/servicii/lucrări - SEAP, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, avand ca obiect: „Modernizare drum satesc - DS 56 Cimitir sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani” – proiectare + execuţie lucrări, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 • a) Modalitatea de achiziţie publică: „CUMPARARE DIRECTA” din catalogul electronic de pe noul SEAP - https://sicap-prod.e-licitatie.ro ;
 • b) Tipul contractelor: LUCRĂRI;
 • c) Scopul achizitiei: U.A.T. COMUNA CORNI – JUDEŢUL BOTOŞANI, are în vederea realizarea în anii 2020 – 2021, a următorului obiectiv de investiţie: „Modernizare drum satesc - DS 56 Cimitir sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani” – proiectare + execuţie lucrări, conform notei conceptuale, caietului de sarcini şi devizului general estimativ, anexate la prezentul anunţ şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • d) Autoritatea contractanta stabileste oferta cîştigătoare pe baza criteriului de atribuire: „preţul cel mai scăzut”, cu respectarea cerinţelor din prezentul anunţ, din caietul de sarcini şi valorii estimate din devizul general al obiectivului întocmit de S.C. VIA AXA PROIECT 29 S.R.L. Botoşani - ing. Beilic Andrei, anexe la anunţ, conform art. 187, alin. (3), lit. a, din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 • e) Coduri CPV: Cod CPV principal 45233140-2 Lucrări de drumuri (Rev. 2), Coduri CPV secundare 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructii publice (Rev. 2) şi 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2);
 • f) valoarea estimată de realizare pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum satesc - DS 56 Cimitir sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani” – proiectare + execuţie lucrări este de 396.470,00 lei fără TVA, din care C+M 370.000,00 lei fără TVA, iar valoarea estimată a atribuirii contractului care face obiectul prezentei achiziţii publice este de 387.900,00 lei fără TVA Notă: valoarea estimată de realizare a obiectivului de investiţie de mai sus şi alocată în bugetul local pe anul 2020, reprezintă valoarea totală ce va reieşi din devizul general (Cap. 1 – 6) în urma proiectării.
 • g) Durata contractului: 12 luni, de la data semnării contractului.
 • h) Sursa de finanţare: bugetul local.
 • i) Adresa la care se transmit ofertele: https://sicap-prod.e-licitatie.ro - Cumpărări directe - Catalog electronic - Denumire: „Modernizare drum satesc - DS 56 Cimitir sat Corni” – Cod CPV 45233140-2 Lucrări de drumuri (Rev. 2);
 • j) Data si ora limita de depunere a ofertelor: 20.03.2020, ora 15,00;
 • k) Moneda în care se transmit ofertele: LEI................lei fără TVA";

 

Documentatie:

 

Ultima actualizare ( Vineri, 13 Martie 2020 15:18 )