Primaria Corni

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hotărâri 2017

Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol Afişări
21 Hotărârea Nr. 28 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 122
22 Hotărârea Nr. 27 - cu privire la aprobarea raportului de activitate pe sem. II/2017 al asistentilor personali 122
23 Hotărârea Nr. 26 - privind aprobarea efectuarii amenajamentului pastoral pentru pajistile comunale situate pe raza U.A.T. Corni 96
24 Hotărârea Nr. 25 - cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 24 din 19 iulie 2017 117
25 Hotărârea Nr. 24 - privind aprobarea salariilor si a statelor de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Corni 111
26 Hotărârea Nr. 23 - privind reactualizarea inventarului domeniului public al comunei Corni 92
27 Hotărârea Nr. 22 - pentru aprobarea documentatiei: Plan Urbanistic Zonal si R.L.U. 113
28 Hotărârea Nr. 21 - privind aprobarea finantarii din bugetul propriu al UAT COMUNA CORNI, a cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de beneficiar 130
29 Hotărârea Nr. 20 - privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare si transport deseuri municipale Zona IV Botosani 183
30 Hotărârea Nr. 19 - cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017 183
31 Hotărârea Nr. 18 - privind aprobarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local Corni in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I. "ECOPROCES" Botosani 134
32 Hotărârea Nr. 17 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor... 199
33 Hotărârea Nr. 16 - privind reactualizarea inventarului domeniului public al comunei Corni, judetul Botosani, prin abrogarea pozitiei nr. 315 si modificarea pozitiei nr. 302 158
34 Hotărârea Nr. 15 - privind implementarea proiectului "Constructie si dotare gradinita in satul Corni, comuna Corni, judetul Botosani" 207
35 Hotărârea Nr. 14 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice: "Constructie si dotare gradinita in satul Corni, comuna Corni, judetul Botosani" si a indicatorilor tehnico-economici 153
36 Hotărârea Nr. 13 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si incheierea exercitiului bugetar pe anul 2016 192
37 Hotărârea Nr. 12 - privind instituirea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit catre DELGAZ GRID S.A. ... 189
38 Hotărârea Nr. 11 - privind asigurarea cofinantarii la obiectivul de investitie: "Canalizare menajera si statie de epurare sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani" 171
39 Hotărârea Nr. 10 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a valorii obiectivului de investitie: "Canalizare menajera si statie epurare sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani" 163
40 Hotărârea Nr. 9 - privind asigurarea cofinantarii la obiectivul de investitie: "Refacere si modernizare drum comunal DC 56 A km. 3+701 - 11+200, Balta Arsa-Corni-DJ 208H(Corni)-DC 55 A, comuna Corni, judetul Botosani" 166
 
Pagina 2 din 3