Primaria Corni

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Acasă Comuna Corni Economie

Economie

1. Agricultura

Productia agricola reprezinta nu numai un suport important pentru asigurarea existentei populatiei rurale care participa la realizarea ei, ci si o baza a diversificarii ocupationale rurale. Existenta unor cantitati mai mari de produse agricole potential disponibile pentru prelucrare creste atractivitatea comunei pentru initierea si dezvoltarea unor afaceri vizând prelucrarea acestor materii prime.

Agricultura reprezinta activitatea de baza a locuitorilor comunei Corni. Cu toate acestea productiile realizate la hectar sunt modeste (Tabel 2) atât din cauza fertilitatii scazute a solurilor cât si a lipsei aplicarii unor tehnologii moderne (folosirea de catre multi agricultori a semintelor neselectionate, lipsa aplicarii îngrasamintelor chimice, a pesticidelor si erbicidelor, preturi mari la lucrarile mecanice etc.).

Dintre culturile agricole predominante sunt porumbul (cultivat pe 49,0% din suprafata arabila), grâul (15,0%) si cartofii (6,0%). Ponderi mult mai scazute au floarea-soarelui si sfecla de zahar.

Suprafata, productia totala si productia medie la principalele culturi agricole

Specificare

Grâu

Porumb

Cartof

Floarea soarelui

Sfecla de zahar

Suprafata cultivata (ha)

500

1576

200

100

140

Productia totala (tone)

1740

5921

4240

248

1960

Productia medie (kg/ha)

3480

3757

21200

2480

14000

Sursa: calculat pe baza Fisei statistice a localitatii, INS, 2004

Raportându-ne la principalele culturi vegetale întâlnite în comuna Corni structura de productie prezinta drept caracteristica importanta faptul ca ponderi mari din suprafata agricola sunt alocate pentru culturile cerealiere (grâu, porumb) si ponderi mai reduse culturilor tehnice cu grad mare de intensivizare cum sunt floarea soarelui si sfecla de zahar. Aceasta variatie are o influenta deosebit de importanta asupra veniturilor din productia vegetala obtinute de populatia comunei.

Mai mult decât cultura plantelor, cresterea animalelor permite concentrarea productiei, patrunderea progresului tehnic, organizarea procesului de productie asemanator celui din industrie, folosirea mai uniforma si mai deplina a fortei de munca. Productia zootehnica este mai putin dependenta de pamânt si de conditiile naturale. Ca urmare, ea poate contribui la diminuarea variatiilor productiei agricole de la un an la altul. În conditii normale, în cresterea animalelor se realizeaza o valoare adaugata pe unitatea de resursa utilizata superioara celei din cultura plantelor si, pe aceasta baza, o eficienta economica mai ridicata.

În Corni exista conditii favorabile cresterii animalelor nu numai datorita prezentei unor suprafete relativ importante ocupate de pasuni si fânete naturale (28,0%) ci si a traditiei locale privind cresterea ovinelor. Majoritatea speciilor sunt crescute în sistem gospodaresc ceea ce denota ratiunile predominant subzistentiale pe care aceste specii le satisfac la nivelul exploatatiilor individuale.

Efective de animale, pe specii si exploatatii agricole

Specia

Total comuna

(numar)

Numar mediu de animale pe exploatatie

Bovine

1160

0,53

Porcine

2592

1,18

Ovine

6577

3,01

Pasari

29374

13,40

Numar de exploatatii

2191

Suprafata agricola (ha)

4596

UVM/exploatatie

1,58

UVM/ ha agricol

0,76

Sursa: calculat pe baza Fisei statistice a localitatii, INS, 2004 si a RGA 2002

Intensivizarea productiei agricole, exprimata conventional prin numarul de animale (UVM) la unitatea de suprafata, reflecta un grad mediu de intensivizare a productiei agricole prin activitatile zootehnice; valoarea indicatorului UVM la suprafata agricola fiind de 0,76 UVM/ha iar la nivel de exploatatie agricola de 1,58.

Modelul agrar specific economiei socialiste, caracterizat printr-un grad ridicat de concentrare, a suferit modificari radicale în perioada de tranzitie. Sub raportul structurii sociale, terenurile agricole apartin, în majoritate, exploatatiilor agricole private, consecinta a implementarii reformei funciare. Conform datelor Recensamântului general agricol (RGA) în comuna Corni exista un numar total de 2225 exploatatii agricole care exploatau 4126 ha suprafata agricola utilizata. Dintre acestea 2608 erau exploatatii individuale, iar 21 unitati cu personalitate juridica.

Structura exploatatiilor agricole dupa numar

Specificare

Numar

Pondere (%)

Total unitati agricole

2191

100

Exploatatii individuale

2184

99

Unitati cu personalitate juridica

7

1

Total SAU exploatata (ha)

4129

100

Suprafata medie pe exploatatie (ha)

1,88

Sursa: calculat pe baza RGA 2002,vol.II, INS 2004

În comuna Corni, sectorul agricol se prezinta ca un sector cu exploatatii familiale de mici dimensiuni, aflate majoritatea sub limita viabilitatii economice: suprafata medie a exploatatiei agricole este redusa 1,88 ha. Majoritatea exploatatiilor individuale au un caracter de subzistenta sau semisubzistenta. Aceasta situatie implica faptul ca ele nu produc, în general, venituri care sa fie potential investite, iar viabilitatea lor ca parteneri comerciali pare sa fi fie limitata din aceasta cauza.

În general, sunt lipsite de mijloace de productie si resurse banesti, ceea ce le face vulnerabile la presiunile pietei si le ofera sanse reduse de a se capitaliza si moderniza. Majoritatea sunt orientate, cu precadere, spre satisfacerea nevoilor proprii de consum. Lipsa posibilitatilor de capitalizare, productivitatea scazuta si vârsta înaintata a majoritatii proprietarilor explica, în parte, practicarea strategiilor de subzistenta si semisubzistenta, fara preocupari majore privind strategiile de dezvoltare.

Desi comuna a fost cooperativizata pe teritoriul sau nu activeaza asociatii cu personalitate juridica. Un numar de 65 arendasi, persoane fizice, au luat în arenda, în anul 2006, 154 ha de la 84 de proprietari. De fapt, practicarea agriculturii pe terenuri fragmentate si lipsa de organizare în asociatii agricole sunt percepute printre factorii determinanti ai saraciei.

2. Industriile locale si mestesugurile

În mica industrie si domeniul prestarilor de servicii catre populatie, se constata o slaba activitate (numar mic de salariati, cifra de afaceri mica etc), însa aceasta este relativ diversificata.

Resursele locale de materii prime industriale sunt: argilele, pietrisul, nisipul, piatra de cariera, lemnul, papura, rachita, paiele. În 2007 existau 4 balastiere.

Existenta resurselor naturale si a fortei de munca la nivelul comunei Corni, pot determina dezvoltarea economica a comunei, precum si schimbarea structurii locurilor de munca, dinspre agricultura spre mica industrie, prestari servicii etc.

3. Turism rural

Turismul pentru comuna Corni poate deveni un sector cu potential pentru cresterea economica a zonei.

Dispune de avantajul varietatii formelor de relielf, cu asezari istorice, precum si de localnici care au pastrat datinile stramosesti.

Lista monumentelor arheologice si situri arheologice, comuna Corni

DATARE/DESCRIERE

"Dealul Nitescu" la marginea de nord a satului

Asezare din sec.IV-II îHr, cultura geto-dacicã

"La Cetãtuie" la 3 Km est de sat

Fortificatie medievalã timpurie, sec.IX-XI

"Vãiugi"la marginea de nord a satului

Asezare din epocile eneolitic (cultura Cucuteni), prima epocã a fierului (Hallstatt) si secolele IV-V

Sursa: Ministerul Culturii si Cultelor, Institutul National al Monumentelor Istorice

În vederea dezvoltarii turismului, indiferent de forma practicata, în comuna Corni, se impune îmbunatatirea infrastructurii comunei (infrastructura rutiera, infrastructura tehnico-edilitara etc.) pentru cresterea atractivitatii zonei, atât pentru potentialii investitori, cât si pentru turisti.

Turismul rural si agroturismul sunt forme ale turismului care pot sa se manifeste în comuna Corni si care necesita modernizarea spatiilor de cazare, punerea în valoare a siturilor arheologice si a obiectivelor turistice de care dispune comuna.

4. Servicii

În domeniul tertiar, în comuna Corni, lucreaza în jur de 100 de persoane, cu deosebire în domeniile: învatamânt, sanatate si administratie publica.

Serviciile publice în comuna Corni sunt reprezentate de învatamânt, (5 gradinite cu program normal, 5 scoli – 70 salariati), sanatate si asistenta medicala (doua dispensare umane – 18 salariati), administratia publica locala (14 functionari).

Serviciile de asistenta de specialitate în domeniul agricol sunt asigurate de doi ingineri agronomi si de un medic veterinar.

Serviciile bancare sunt disponibile în comuna Corni, prin Banca de Credit Tudora.

Serviciile de desfacerile a marfurilor catre populatie se realizeaza prin magazine mixte. În prezent, exista 25 magazine si 28 de restaurante/cârciumi/ baruri în comuna.

Locuitorii comunei Corni pot cumpara/vinde produse agricole si industriale în cadrul târgurilor saptamânale tinute în comuna Vorona (10km), respective în Veresti (în judetul Suceava – 22 km), dar si în pietele orasenesti din Botosani.