Lista funcțiilor plătite din fonduri publice 31.03.2021