COMUNA PLĂTĂREȘTI

SITE-UL OFICIAL AL COMUNEI PLĂTĂREȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

COMUNA

PLĂTĂREȘTI

Prezentare generală

Așezare geografică

Teritoriul comunei Corni este aşezat în extremitatea vestică a judeţului Botoşani, pe partea stângă a râului Siret. Comuna Corni se află la o distanţă de aproximativ 20 km față de capitala de judeţ.

Teritoriul comunei Corni este aşezat în extremitatea vestică a judeţului Botoşani, pe partea stângă a râului Siret. Vecinii comunei sunt: la nord comuna Vlădeni, la sud comuna Vorona, la vest comuna Vereşti, iar la est comuna Curteşti; legătura cu municipiul Botoşani este realizată prin trei căi rutiere : Baisa – Botoşani (calea cea mai utilizată), Sarafineşti – Mesteacăn – Orăşeni – Deal-Botoşani (folosită de locuitorii din satele Mesteacăn şi Sarafineşti) şi Balta – Arsă –Baiceni – Botoşani (folosită de locuitorii din satul Balta-Arsă).

Istoric

Atestarea documentară este datată (1489) din timpul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei.

Toponimul „Corni“ vine de la arbustul „corn“ (cornus mas) care predomina printre esenţele ce alcătuiau pădurea de pe actualul teritoriu al satului. Conform legendei satului Silişte, locuitorii care au scăpat atacului şi incendiului provocat de tătari s-au refugiat după Dealul Crucii, într-o poiană din pădurea de corni, unde exista un schit care mai târziu s-a transformat într-o mănăstire de călugări. Noul sat şi-a luat numele de Corni şi şi-a extins vatra de locuire prin defrişarea pădurii de corni. În baza ultimelor cercetări suntem de părere că denumirea de Corni satul a primit-o încă din perioada când avea vatra în şesul Siretului, pe locul denumit astăzi „La Silişte“.

Pentru a-l deosebi de satul Corni, din comuna Liteni, judeţul Suceava, locuitorii de pe malul drept al Siretului (din comunele Fântânele şi Liteni) şi astăzi spun „Cornii lui Şerban“.

Comuna Corni
0 ha
SUPRAFAȚĂ
0
INTRAVILAN
0
EXTRAVILAN
0
POPULAȚIE
Activități specifice zonei
  • Resurse funciare şi forestiere – din suprafaţa totală de 7112 ha ponderea ridicată a terenurilor agricole şi forestiere însumează 65% şi respectiv 28% din suprafaţa totală a comunei
  • Resurse turistice – amplasarea acesteia într-o zonă cu peisaj variat şi cu potenţial etno-cultural
  • Alte resurse naturale – nisipuri, piatră de carieră, gresiile slab cimentate şi argilele
  • Resurse istorice şi culturale
  • Resurse umane
  • Resurse economice: activitate agricolă, meşteşuguri, servicii
Activități economice principale
  • Activitatea principală economică, agricultura
  • În Corni există condiții favorabile creșterii animalelor nu numai datorită prezenței unor suprafețe relativ importante ocupate de pășuni și fânețe naturale (28 %) ci și a tradiților locale privind creșterea ovinelor
  • Servicii
  • Comerț

Ultima actualizare: 10:38 | 25.05.2024

Sari la conținut