Comunicat de presa „Construire și dotare Centru Comunitar Integrat comuna Corni, județul Botoșani”

 

COMUNICAT DE PRESA

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Titlu proiect

„Construire și dotare Centru Comunitar Integrat comuna Corni, județul Botoșani”

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CORNI, JUDEȚUL BOTOȘANI, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare 908/33/CCI/13.12.2023, 13459/21.12.2023 pentru proiectul ,,Construire și dotare centru comunitar Integrat comuna Corni, județul Botoșani’’ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate. Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt membrii comunității, cu precădere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă.

 

Obiectivul proiectului constă în construirea unui centru comunitar integrat și dotarea acestuia în vederea funcționării în termen de 17 luni, cu scopul principal de a spori accesul la servicii medicale și sociale de calitate pentru populație și, în special, pentru grupurile vulnerabile. Prin implementarea proiectului este vizată concentrarea resurselor umane și materiale dedicate serviciilor sociale, de sănătate și educaționale într-o locație accesibilă, o eficientizarea a cheltuielilor socio-medico-educaționale și creșterea calității serviciilor oferite în cadrul Centrului Comunitar Integrat din comuna Corni, județul Botoșani.

 

Realizarea CCI va permite asigurarea unei echipe multidisciplinare: servicii de asistență medicală comunitară integrată cu serviciile medicale, sociale, educaționale, adresate tuturor grupurilor populaționale vulnerabile medico-socio-economic atât de la nivelul primăriei Corni cît și a grupurilor populationale vulnerabile de la UAT urile partenere (UAT COMUNA VORONA și UAT COMUNA VLADENI), UAT uri care la rândul lor au grupuri vulnerabile din punct de vedere medico-socio-economic.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Construirea Centrului Comunitar Integrat Corni, prin asigurarea de spatii special amenajate pentru desfășurarea activităților (birou pentru personalul centrului; incăpere pentru consiliere individuală medicală și/sau întâlniri de grup; încăpere pentru consiliere socială; încăpere pentru activități de consiliere/mediere școlară/alte activități cu specific educativ, cu intrare separată și grupuri sanitare separate; spațiu cu dotare medicală minimală în care să se poată furniza consultații de către medicul de familie sau de către medicii de specialitate care doresc să furnizeze servicii medicale de specialitate în sistem flexibil, inclusiv servicii de telemedicină și paleație; spațiu de depozitare; grupuri sanitare);

OS2: Dotarea adecvată a clădirii Centrului Comunitar Integrat Corni conform Normelor Metodologice HG 324/2019 coroborat cu Ghidul beneficiarului, aferent Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistentă medicală comunitară.

 

 

Valoarea totală a proiectului 832.049,30 lei din care valoarea eligibila nerambursabilă din PNRR în cuantum de 832.049,30 lei.

 

Dată începere proiect: 22.12.2023

Dată finalizare proiect: 01.05.2025

 

Pentru mai multe informații despre derularea proiectului se va contacta domnul Varvaruc Valerian, Primar al Comunei Corni cu sediul în satul Corni, comuna Corni, județul Botoșani, cod postal  717085, tel: 0742224012, e-mail: primariacornibotosani1@gmail.com.

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

                                 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                   https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

 

Attachments

Ultima actualizare: 10:43 | 19.06.2024

Sari la conținut